Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Postadress: Haninge kommun, 136 81 Haninge

Tel: 08-606 70 00

Fax: 08-606 89 10

E-postadress: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Besöksadress: Rudsjöterrassen 2

Organisationsnummer: 212000-0084

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Här lämnas information om hur Grund- och förskolenämnden behandlar personuppgifter som samlas in genom vår e-tjänst för barnomsorg och skolval. Personuppgifter behandlas alltid i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning EU2016/679.
Enligt Dataskyddsförordningens artikel 6c) får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Enligt artikel 6e) får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Det är med stöd av dessa bestämmelser som inom utbildningsförvaltningen behandlar personuppgifter.

Dina rättigheterDu har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. På haninge.se finns en blankett du kan använda för det ändamålet.Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos kommunen.

För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till vårt dataskyddsombud eller Dataskyddsinspektionen.

KontaktuppgifterPersonuppgiftsansvarig är Grund- och förskolenämnden i Haninge kommun.
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Kontaktuppgifter dataskyddsombud
dataskyddsombud@haninge.se
08-606 70 00

Kontaktuppgifter Datainspektionen
dataskyddsinspektionen@dataskyddsinspektionen.se
08-657 61 00

Ändamål för behandlingGrund- och förskolenämnden behandlar dina uppgifter:

  • för att identifiera dig och kontrollera att din e-legitimation och din elektroniska underskrift är äkta,
  • för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner som tex register över sökande och ingivna handlingar, funktioner för användarstöd m.m.
  • för att administrera kön till förskola och fritidshem och tilldela platser samt fakturera för platser,
  • administrera skolvalet

Överföring av personuppgifterE-legitimation och andra handlingar kan lämnas ut när en förlitande part ska kontrollera att elektroniska handlingar som du har undertecknat är äkta och att inte e-legitimationen är spärrad samt att förlitande parter i övrigt ska kunna bevaka sin rätt med anledning av att e-legitimationen har använts.

Personuppgifter i form av namn, personnummer, förskola och avdelning lämnas varje år ut till Statistiska Centralbyrån i enlighet med förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

OffentlighetsprincipenGrund- och förskolenämnden är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickats dit blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.